Terms of service

Trang web được điều hành bởi Sulwhasoo Viet Nam thuộc công ty Amorepacific Viet Nam, tại Lầu 4A,Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Chính sách bảo mật mô tả cách Sulwhasoo thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin thu được của bạn từ kênh mua hàng trực tuyến (online) và tại cửa hàng. Vui lòng đọc phần sau để hiểu chính sách của chúng tôi (chúng tôi được hiểu là Sulwhasoo Việt Nam). Sulwhasoo cam kết Xử lý, Quản lý, Bảo vệ Dữ Liệu Cá nhân của bạn một cách có trách nhiệm và không quy phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

1.1 Tổng quan về Chính Sách Bảo Mật.
1.2 Những gì chúng tôi thu thập.
1.3 Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
1.4 Cách chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.
1.5 Chuyển dữ liệu.
1.6 Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.
1.7 Những lựa chọn của bạn.
1.8 Liên hệ với chúng tôi.
1.9 Thay đổi đối với Chính sách.

1.1 TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này đề cập đến cách chúng tôi sử dụng “thông tin cá nhân” mà Sulwhasoo thu được từ bạn trên trang web, cửa hàng và chương trình sự kiện của Thương hiệu. Khi chúng tôi sử dụng thuật ngữ “thông tin cá nhân”, chúng tôi đang đề cập đến thông tin được kết nối với tên của bạn hoặc có thể xác định danh tính của bạn. Điều này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ e-mail, số điện thoại hoặc thông tin về đặt dịch vụ trị liệu của bạn, những phần dữ liệu đó được lưu trữ dưới tên của bạn. Chính sách bảo mật này không bao gồm thông tin mà bạn gửi trên các trang web khác, ngay cả khi chúng tôi liên lạc với bạn trên các trang web đó. Ví dụ: nếu bạn đăng nội dung nào đó trên Facebook, Twitter hoặc YouTube, thông tin đó được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật trên các trang web đó và không bị điều chỉnh bởi chính sách này.

1.2 NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI THU THẬP

Sau đây là các ví dụ về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập: Đăng ký tài khoản với chúng tôi, trực tuyến hoặc ngoại tuyến: Tên, Họ, Số CMND / Hộ chiếu, Địa chỉ cư trú, Địa chỉ email, Số điện thoại di động, Giới tính (Nữ / Nam) Ngày sinh (dd / mm / yyyy) Ngoài những điều trên, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin liên quan đến hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như cookie *, lịch sử truy cập, lịch sử dịch vụ và lịch sử sử dụng trái phép. Lưu ý rằng chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn có thể truy cập các trang web của chúng tôi với sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ, nhưng bạn không nên thực hiện mua hàng, đăng ký hoặc gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi. Nói chung, chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào vì thuật ngữ đó được sử dụng trong luật bảo mật (bao gồm thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, tư cách thành viên của các cơ quan chính trị, tôn giáo hoặc công đoàn, hồ sơ tội phạm, tình trạng sức khỏe hoặc tiền sử bệnh). Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin nhạy cảm khi luật pháp yêu cầu hoặc khi có sự đồng ý. Nếu chúng tôi nắm giữ bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào, thông tin đó sẽ chỉ được Sulwhasoo sử dụng và tiết lộ cho mục đích mà thông tin đó đã được sự đồng ý. Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin nhạy cảm, chúng tôi sẽ giải thích lý do của yêu cầu đó. Việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn là tự nguyện - nếu bạn chọn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu, chúng tôi có thể không xử lý được yêu cầu của đơn đặt hàng của bạn hoặc thực hiện các mục đích được mô tả bên dưới. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn khi cần thiết để thực hiện các mục đích mà chúng tôi thu thập dữ liệu, cho đến khi bạn yêu cầu khác hoặc luật pháp yêu cầu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thực tiễn lưu giữ dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng chi tiết liên hệ của chúng tôi được cung cấp bên dưới.

1.3 CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Sulwhasoo chủ yếu sử dụng thông tin cá nhân thu thập được để cung cấp cho bạn các sản phẩm, thông tin và dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để theo dõi lịch sử mua hàng, mục đích tài khoản của bạn và khuyến mại, cũng như quảng cáo hoặc giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích của bạn thông qua trang web, email và các phương tiện liên lạc khác của chúng tôi. Bạn phải tạo hồ sơ đăng ký để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ không thể thực hiện yêu cầu và/ hoặc đơn đặt hàng của bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích kinh doanh hợp pháp khác, bao gồm để phát hiện và ngăn chặn gian lận, duy trì hồ sơ kinh doanh.

1.4 CÁCH CHÚNG TÔI CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Sulwhasoo có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp sau; Các công ty thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi, chẳng hạn như gửi thư bưu điện, e-mail và SMS, phân tích dữ liệu khách hàng, cung cấp hỗ trợ tiếp thị, điều tra hoạt động gian lận, thực hiện khảo sát khách hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng và các chi nhánh của công ty. Trong một số trường hợp, Sulwhasoo có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty khác trong nhóm công ty AMOREPACIFIC vì nhiều lý do khác nhau liên quan đến hoạt động kinh doanh của AMOREPACIFIC bao gồm chiến lược khách hàng và tăng trưởng, đầu tư và bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tập đoàn bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tái cấu trúc, sáp nhập hoặc thoái vốn. Mạng xã hội, Widget và Plug-in. Nếu bạn sử dụng bất kỳ tính năng nào được cung cấp cho bạn trên trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba, điều đó có thể dẫn đến việc thông tin được thu thập hoặc chia sẻ giữa chúng tôi và bên thứ ba. Ví dụ: nếu bạn sử dụng tính năng “Thích” của Facebook, Facebook có thể đăng ký thông tin rằng bạn “thích” một sản phẩm và có thể đăng thông tin đó lên Facebook. Các trường hợp khác. Sulwhasoo có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn để bảo vệ các quyền hợp pháp của công ty chúng tôi, nhân viên, đại lý của chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi, để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của khách truy cập, để phát hiện và bảo vệ chống lại gian lận hoặc tuân thủ luật pháp hoặc quá trình hợp pháp. Các tổ chức mà Sulwhasoo có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn (như được mô tả ở trên) có thể ở bên ngoài Việt Nam. Vui lòng tham khảo phần bên dưới đây; Sulwhasoo sẽ luôn thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin của bạn được tất cả các bên thứ ba sử dụng theo chính sách này. Chúng tôi sẽ không chia sẻ, bán hoặc phân phối bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không có sự đồng ý của bạn. Nếu Sulwhasoo tham gia liên doanh với/ hoặc được bán, sáp nhập với một thực thể kinh doanh khác, thông tin của bạn có thể được tiết lộ cho các đối tác kinh doanh hoặc chủ sở hữu mới của chúng tôi. Sulwhasoo có thể chia sẻ thông tin chưa được xác định danh tính (tức là thông tin không được kết nối trực tiếp với tên của bạn) trong các trường hợp sau ngoài những thông tin đã xác định ở trên: Thông tin tổng hợp: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp chưa được xác định về khách hàng của chúng tôi với các nhà quảng cáo và đối tác tiếp thị. Quảng cáo dựa trên hành vi: Bên thứ ba có thể sử dụng công nghệ (ví dụ: cookie) để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi và các trang web khác để họ có thể cung cấp quảng cáo về các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với sở thích của bạn. Quảng cáo đó có thể xuất hiện trên trang web của chúng tôi hoặc trên các trang web khác.

1.5 CHUYỂN DỮ LIỆU

Xem xét tham gia trong doanh nghiệp toàn cầu, Sulwhasoo có thể cung cấp hoặc chuyển thông tin của bạn cho các công ty ở các khu vực khác để thay mặt chúng tôi quản lý và / hoặc vận hành một số chức năng hoặc dịch vụ nhất định. Đối với những nơi thông tin cá nhân được truyền đi, lưu giữ hoặc xử lý, Sulwhasoo thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân đó.

1.6 CÁCH CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN

Theo cách hiểu thông thường, việc truyền tải thông tin qua internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù Sulwhasoo sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn được truyền đến trang web của chúng tôi; bất kỳ sự lan truyền nào đều có những rủi ro riêng. Khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình nghiêm ngặt và các tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn những truy cập trái phép.

1.7 LỰA CHỌN CỦA BẠN

Chúng tôi cung cấp cho bạn những lựa chọn nhất định liên quan đến thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, chẳng hạn như cách chúng tôi sử dụng thông tin và cách chúng tôi giao tiếp với bạn. Để cập nhật tùy chọn của bạn và yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn khỏi danh sách gửi thư / gửi yêu cầu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.

1.8 LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư hoặc thực tiễn bảo mật của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình, bạn có thể liên hệ với nhân viên quản lý thông tin cá nhân của Sulwhasoo bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sulwhasoovietnam@amorepacific.com hoặc số điện thoại 0865 000 770

Quyền truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn phải tuân theo các hạn chế pháp lý hiện hành. Chúng tôi có thể thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp quyền truy cập hoặc sửa chữa. Nếu chúng tôi cần, hoặc được yêu cầu, liên hệ với bạn liên quan đến bất kỳ sự kiện nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể làm như vậy qua e-mail, điện thoại hoặc thư.

1.9 THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này theo thời gian. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi định kỳ để bạn luôn cập nhật các thông lệ mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ghi chú ngày có hiệu lực của phiên bản mới nhất ở cuối mỗi chính sách. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web hoặc dịch vụ này hoặc cung cấp thêm thông tin cá nhân cho Sulwhasoo sau khi chính sách này được sửa đổi cấu thành việc bạn chấp nhận chính sách đã sửa đổi. Có hiệu lực từ tháng 4/2021.

*“Cookies” là một lượng nhỏ thông tin mà chúng tôi lưu trữ trên máy tính và thiết bị của bạn. Trừ khi bạn phản đối khi tiết lộ thông tin chi tiết của bạn cho chúng tôi, hệ thống của chúng tôi sẽ cấp cookie cho máy tính và thiết bị của bạn khi bạn đăng nhập vào trang web. Cookie giúp bạn đăng nhập và sử dụng trang web dễ dàng hơn trong những lần truy cập sau này. Chúng cũng cho phép chúng tôi giám sát lưu lượng truy cập trang web và cá nhân hóa nội dung của trang web cho bạn. Là người dùng, bạn có toàn quyền kiểm soát việc sử dụng cookie. Cookie đã được lưu có thể bị xóa bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có thể thiết lập máy tính và thiết bị của mình để hạn chế hoặc từ chối cookie bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt của bạn, mặc dù trong trường hợp đó, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng nhất định trên trang web của chúng tôi. Vui lòng tham khảo tệp "Trợ giúp" của Trình duyệt Internet của bạn để tìm hiểu cách chặn tất cả cookie hoặc nhận cảnh báo trước khi cookie được lưu trữ.

 

Những quy định trên được biên soạn dựa theo Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng (Điều 68 đến Điều 73), bao gồm:

 1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên;
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
 • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trên website
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Nhân viên của công ty
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ của Công Ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.
 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

CÔNG TY TNHH AMOREPACIFIC VIỆT NAM

GIẤY CNĐKDN: 0309984165 - Ngày cấp: 05/05/2010, được sửa đổi lần thứ 18, ngày 22/01/2020. Cơ quan cấp: Phòng Đăng kí kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lầu 4A, Toà nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 1. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

 1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa

Ban quản lý yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.